Các dòng bếp xào

Các dòng bếp xào

Bếp xào đơn

Kích thước: 700x700x800/1040

Chất liệu: Inox 304 hoặc 201

Có vời cấp nước và hệ thống thoát nước trên bếp

Công suất họng bếp: 18.000 BTU

Scroll to Top